Kijk wat professor Erik Scherder van de Schrijfladder vindt

Theoretische Basis Van De Schrijfladder 12 5 21 Def
PDF – 335,5 KB 442 downloads

`Aan de slag met handschriftonderwijs`is als uitgangspunt genomen voor de opbouw binnen het gedeelte letterpret en cijferpret. Dit boek wordt dan ook aan iedereen aangeraden. 

Erik Scherder: 'verrijkte omgeving' essentieel!

De hersenen van kinderen ontwikkelen zich het beste in een verrijkte omgeving. Prof. Scherder (boek 'Laat je brein niet zitten') legt in het bovenstaande filmpje uit wat hij daarmee bedoelt en dat dit ook voor de ontwikkeling van de fijne motoriek van belang is.

Erik Scherder verkondigt zijn boodschap over het belang van bewegen voor het brein dagelijks. Marjon heeft in een interview (december, 2020) zijn toestemming gekregen om een drietal quotes en een filmpje op onze website te plaatsen.

'Tijdens het schrijven met de hand worden veel meer delen van de hersenen gebruikt en met elkaar verbonden dan bij typen!' 
Schrijven met de hand draagt dus bij aan de breinontwikkeling van het jonge kind.

'Bij een kind dat opgroeit in een verrijkte omgeving, krijgen de verbindingen een optimale kans om tot ontwikkeling te komen!'
Een verrijkte omgeving wordt gekenmerkt door het opdoen van nieuwe ervaringen, die uitdagend zijn en die moeite kosten.  Dat ‘moeite doen’ geldt voor zowel mentale als fysieke inspanning.

 'Daag de jonge hersenen uit en begin vroeg, een investering voor de toekomst!'
Niet iedere dag hetzelfde doen maar juist variatie bieden in de mentale en fysieke activiteit bevordert de ontwikkeling van de jonge hersenen. De verbindingen in de hersenen (witte stof) groeien nog door tot het dertigste levensjaar.

Klik boven dit scherm bij Download als u meer informatie wilt lezen of printen over o.a. opbouw, theoretische onderbouwing, leestips en literatuurlijst.