Achtergrond

Wie zijn wij 

Wij, Marjon van Sambeek (Kinderergotherapie Gulpen) en Hans Stroes (Alles in Beweging) hebben een lespakket ontwikkeld met de naam De Schrijfladder, een in eerste instantie voorwaardescheppend lespakket dat geschikt is voor het regulier en speciaal basisonderwijs. Als kinderen gaan leren schrijven, moeten ze daar klaar voor zijn en De Schrijfladder geeft de leerkracht hiervoor een tool. Daarna is de handschriftmethode Handiger Handschrift ontwikkeld op werkbladen en in schrijfschriften (cijfers, verbonden handschrift en halfverbonden blokschrift).

Marjon heeft jarenlange ervaring binnen het regulier en speciaal onderwijs als kinderergotherapeut en vele nascholingen gevolgd, en is tevens auteur van het boekje 'Stimuleren van handigheid bij kinderen'. In haar praktijk komt zij teveel kinderen tegen die hebben leren schrijven toen ze er nog niet klaar voor waren.

Hans is MRT opleider, beweegexpert en auteur van diverse publicaties op het gebied van bewegen op de basisschool, met als specialisatie fijne motoriek en schrijven. Hans geeft al vele jaren scholingen hierover binnen het onderwijs.

Onze missie

De korte activiteiten van de Schrijfladder zijn gemaakt als stimulans voor de ontwikkeling van het brein van het jonge basisschoolkind waardoor het kind meer basisvaardigheden ontwikkelt. Hierbij kun je denken aan een rijpe potloodgreep, een gezonde schrijfhouding, een ontspannen schrijfmotoriek.

Het kind wordt door de activiteiten handiger in bijvoorbeeld knippen, knutselen, kleuren, tekenen, knopen en veters strikken. De filmpjes van De Schrijfladder dagen het kind uit om moeite te doen om telkens iets nieuws te leren en steeds een stapje verder te komen. Zo gaat het kind telkens een trede hoger op de (schrijf)ladder, totdat deze klaar om te leren schrijven. Met de methode Handiger Handschrift leert het kind daarna met plezier schrijven in het verbonden handschrift of het halfverbonden blokschrift. 

Binnen het regulier en speciaal basisonderwijs zullen met  name groep 1 t/m 4 kunnen profiteren van de filmpjes van De Schrijfladder. Voor jonge kleuters is de mogelijkheid om zelf te experimenteren met allerlei verschillende materialen belangrijker dan het meedoen met de filmpjes. Voor andere jone kleuters  kunnen de filmpjes al wel een meerwaarde hebben. Verschillende filmpjes kunnen ook in hogere groepen ingezet worden en zijn tevens zeer geschikt voor oudere kinderen met schrijfproblemen. Er kan met de hele klas, een deel van de klas of individueel gewerkt worden. Uiteindelijk zal De Schrijfladder uitgroeien tot een handschriftmethode met een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met  groep 8. 

Theoretische onderbouwing en literatuur

De boeken 'Aan de slag met handschriftonderwijs' van Anneloes Overvelde en Ria Nijhuis-van der Sanden, de 'WRITIC' van Margot van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries en 'Pak je pen' van Else Kooyman zijn als uitgangspunt genomen. 

Bekijk in de video hieronder wat professor Erik Scherder van De Schrijfladder vindt: 

Erik Scherder: 'verrijkte omgeving' essentieel!

De hersenen van kinderen ontwikkelen zich het beste in een verrijkte omgeving. Prof. Scherder (boek 'Laat je brein niet zitten') legt in het bovenstaande filmpje uit wat hij daarmee bedoelt en dat dit ook voor de ontwikkeling van de fijne motoriek van belang is.

Erik Scherder verkondigt zijn boodschap over het belang van bewegen voor het brein dagelijks. Marjon heeft in een interview (december, 2020) zijn toestemming gekregen om een drietal quotes en een filmpje op onze website te plaatsen.

'Tijdens het schrijven met de hand worden veel meer delen van de hersenen gebruikt en met elkaar verbonden dan bij typen!' 
Schrijven met de hand draagt dus bij aan de breinontwikkeling van het jonge kind.

'Bij een kind dat opgroeit in een verrijkte omgeving, krijgen de verbindingen een optimale kans om tot ontwikkeling te komen!'
Een verrijkte omgeving wordt gekenmerkt door het opdoen van nieuwe ervaringen, die uitdagend zijn en die moeite kosten.  Dat ‘moeite doen’ geldt voor zowel mentale als fysieke inspanning.

 'Daag de jonge hersenen uit en begin vroeg, een investering voor de toekomst!'
Niet iedere dag hetzelfde doen maar juist variatie bieden in de mentale en fysieke activiteit bevordert de ontwikkeling van de jonge hersenen. De verbindingen in de hersenen (witte stof) groeien nog door tot het dertigste levensjaar.

Klik op de bestanden hieronder voor meer theoretische onderbouwing van De Schrijfladder: 

Theoretische Basis Van De Schrijfladder 12 5 21 Def
PDF – 335,5 KB 976 downloads
De Schrijfladder Doelen En Opbouw Versie 16 09 22
PDF – 265,3 KB 137 downloads

Literatuurlijst 

    2019  A. Overvelde A. en R. Nijhuis-van der Sanden - Aan de slag met handschritonderwijs

   2017 I. van Bommel - A. Overvelde-Hoe leer je kinderen knippen. Motorische leerprincipes toepassen.

   2016 M. van Hartingsveldt en L. de Vries  Klaar om te schrijven? WRITIC

   2016 D. Schermer- De waarheid over cursief handschrift