Achtergrond

Wie zijn wij 

Wij, Marjon van Sambeek (Kinderergotherapie Gulpen) en Hans Stroes (Alles in Beweging) hebben een lespakket ontwikkeld met de naam De Schrijfladder, een lespakket dat geschikt is voor het regulier en speciaal basisonderwijs

Marjon heeft jarenlange ervaring binnen het regulier en speciaal onderwijs als kinderergotherapeut en vele nascholingen gevolgd (waaronder recent de SASS), en is tevens auteur van het boekje 'Stimuleren van handigheid bij kinderen'. 

Hans is MRT opleider, beweegexpert en auteur van diverse publicaties op het gebied van bewegen op de basisschool, met als specialisatie fijne motoriek en schrijven. Hans geeft al vele jaren scholingen hierover binnen het onderwijs.

Onze missie

De korte activiteiten van de Schrijfladder zijn gemaakt als stimulans voor de ontwikkeling van het brein van het jonge basisschoolkind waardoor het kind meer basisvaardigheden ontwikkelt. Hierbij kun je denken aan een rijpe potloodgreep, een gezonde schrijfhouding, een ontspannen schrijfmotoriek.

Het kind wordt door de activiteiten handiger in bijvoorbeeld knippen, knutselen, kleuren, tekenen, knopen en veters strikken. De filmpjes van De Schrijfladder dagen het kind uit om moeite te doen om telkens iets nieuws te leren en steeds een stapje verder te komen. Zo gaat het kind telkens een trede hoger op de (schrijf)ladder, totdat deze klaar om te leren schrijven. Door ook met cijfers en letters te werken, stimuleert de Schrijfladder de leervoorwaarden om met succes te leren schrijven, lezen en rekenen.

Voor groep 1 tot en met 4

Binnen het regulier en speciaal basisonderwijs zullen met  name groep 2, 3 en 4 kunnen profiteren van de filmpjes van De Schrijfladder. Voor de kleuters in groep 1 is de mogelijkheid om zelf te experimenteren met allerlei verschillende materialen belangrijker dan het meedoen met de filmpjes. Voor sommige kinderen in groep 1 kunnen de filmpjes al wel een meerwaarde hebben. Verschillende filmpjes kunnen ook in hogere groepen ingezet worden en zijn tevens zeer geschikt voor oudere kinderen met schrijfproblemen. Er kan met de hele klas, een deel van de klas of individueel gewerkt worden. Kortom: De Schrijfladder biedt heel wat mogelijkheden! 

Theoretische onderbouwing en literatuur

 

Het boek 'Aan de slag met handschriftonderwijs' is als uitgangspunt genomen voor de opbouw binnen het gedeelte letterpret en cijferpret. Dit boek wordt dan ook aan iedereen aangeraden. 

Bekijk in de video hieronder wat professor Erik Scherder van De Schrijfladder vindt: 

Erik Scherder: 'verrijkte omgeving' essentieel!

De hersenen van kinderen ontwikkelen zich het beste in een verrijkte omgeving. Prof. Scherder (boek 'Laat je brein niet zitten') legt in het bovenstaande filmpje uit wat hij daarmee bedoelt en dat dit ook voor de ontwikkeling van de fijne motoriek van belang is.

Erik Scherder verkondigt zijn boodschap over het belang van bewegen voor het brein dagelijks. Marjon heeft in een interview (december, 2020) zijn toestemming gekregen om een drietal quotes en een filmpje op onze website te plaatsen.

'Tijdens het schrijven met de hand worden veel meer delen van de hersenen gebruikt en met elkaar verbonden dan bij typen!' 
Schrijven met de hand draagt dus bij aan de breinontwikkeling van het jonge kind.

'Bij een kind dat opgroeit in een verrijkte omgeving, krijgen de verbindingen een optimale kans om tot ontwikkeling te komen!'
Een verrijkte omgeving wordt gekenmerkt door het opdoen van nieuwe ervaringen, die uitdagend zijn en die moeite kosten.  Dat ‘moeite doen’ geldt voor zowel mentale als fysieke inspanning.

 'Daag de jonge hersenen uit en begin vroeg, een investering voor de toekomst!'
Niet iedere dag hetzelfde doen maar juist variatie bieden in de mentale en fysieke activiteit bevordert de ontwikkeling van de jonge hersenen. De verbindingen in de hersenen (witte stof) groeien nog door tot het dertigste levensjaar.

Klik op de bestanden hieronder voor meer theoretische onderbouwing van De Schrijfladder: 

Theoretische Basis Van De Schrijfladder 12 5 21 Def
PDF – 335,5 KB 625 downloads
De Schrijfladder Doelen En Opbouw 18 2 22
PDF – 230,4 KB 83 downloads

Literatuurlijst 

2020 E Kooijman Functioneel Handschrift In Het VO
PDF – 1,5 MB 79 downloads

    2019  A. Overvelde A. en R. Nijhuis-van der Sanden - Aan de slag met handschritonderwijs

   2017 I. van Bommel - A. Overvelde-Hoe leer je kinderen knippen. Motorische leerprincipes toepassen.

   2016 M. van Hartingsveldt en L. de Vries  Klaar om te schrijven? WRITIC

   2016 D. Schermer- De waarheid over cursief handschrift