deschrijfladder.nl

De Schrijfladder 

Leren schrijven is zo makkelijk nog niet. Als leerkracht wil je er natuurlijk graag voor zorgen dat jouw leerlingen een goede fijne motoriek ontwikkelen en vlot en leesbaar leren schrijven. Op zoek naar een programma dat je daarbij kan helpen? Dan zit je bij De Schrijfladder goed! De Schrijfladder geeft met behulp van korte, heldere instructiefilmpjes een stevige stimulans aan de fijne motoriek en de schrijf- en leervoorwaarden in groep 1 tot en met 4, gebaseerd op de nieuwste inzichten. De Schrijfladder als start naast elke handschriftmethode. 

De Schrijfladder:

 • Is een online lespakket van zo’n 500 filmpjes;
 • Met bijbehorende werkbladen;
 • Geeft een stevige boost aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en het leren schrijven;
 • Leert kinderen schrijven met halfverbonden blokschrift of verbonden schrift;
 • Kan aanvullend bij elke handschriftmethode worden gebruikt;
 • Biedt een doorgaande lijn voor kinderen in groep 1 tot en met 4;
 • En is geschikt voor elke vorm van onderwijs. 

Unieke aanpak 

De Schrijfladder:

 • Als start naast elke andere handschriftmethode;
 • Bestaat uit dagelijkse activiteiten die weinig tijd kosten (filmpjes van 3-5 minuten);
 • Bestaat uit activiteiten die weinig voorbereidingstijd kosten;
 • Bevat veel tips m.b.t. gevarieerd materiaal in de onderbouw (verrijkte omgeving);
 • Zet veel verschillende zintuigsystemen/ondergronden/houdingen bewust in;
 • Deelt de activiteiten in vaardigheidsniveaus in, zodat ze uitdagend blijven;
 • Houdt rekening met linkshandige kinderen;
 • De cijfers, letters, verbindingen en hoofdletters worden langzaam voorgedaan met de hand i.c.m. het mondeling begeleiden van het juiste letterspoor tijdens die handeling

 

Extra fijn voor jou als leerkracht:

 • Er hoeft nauwelijks extra materiaal te worden aangeschaft;
 • Het lespakket bevat werkbladen, zoals kleurplaten, die kunnen worden geprint;
 • Je wordt als leerkracht (én onderwijsondersteuner/stagiaire) gestimuleerd om de jonge leerlingen een verrijkte omgeving aan te bieden;
 • Je krijgt als leerkracht de tijd om te observeren en intensief te coachen;
 • Er zijn ook instructiefilmpjes voor jou als leerkracht, waardoor je ook zonder scholing prima met De Schrijfladder kunt werken