deschrijfladder.nl

De Schrijfladder 

Leren schrijven is zo gemakkelijk nog niet. Als leerkracht wil je er natuurlijk graag voor zorgen dat jouw leerlingen zich de schrijfvoorwaarden (zoals fijne motoriek) eigen maken om daarna vlot en leesbaar te leren schrijven. Op zoek naar een handschriftmethode die je daarbij kan helpen? Dan zit je bij De Schrijfladder goed! De Schrijfladder geeft met behulp van korte, heldere instructiefilmpjes een stevige stimulans aan de fijne motoriek en de schrijf- en leervoorwaarden in groep 1 tot en met 4, gebaseerd op de nieuwste inzichten. Daarnaast biedt De Schrijfladder nu ook de  nieuwe handschriftmethode Handiger Handschrift. Vereenvoudigde verbonden letters en half verbonden blokschrift. Doelgroep: zowel regulier als specciaal basisonderwijs. 

De Schrijfladder:

 • Is een online lespakket, bestaande uit 3 verschillende abonnementen;
 • Met in totaal meer dan 850 instructiefilmpjes en vele bijbehorende werkbladen;
 • Stimuleert op een gevarieerde wijze de fijne motoriek en andere schrijfvoorwaarden en het leren schrijven;
 • Leert kinderen schrijven met halfverbonden blokschrift of verbonden schrift;
 • Kan aanvullend bij elke handschriftmethode worden gebruikt;
 • Biedt een doorgaande lijn voor kinderen in groep 1 tot en met 4;
 • En is geschikt voor elke vorm van basisonderwijs regulier en speciaal. 

Unieke aanpak 

De Schrijfladder:

 • Als start naast elke andere handschriftmethode; en als De Handschriftmethode 'Handiger Handschrift'
 • Bestaat uit een grote variatie dagelijkse activiteiten die weinig tijd kosten (filmpjes van 3-5 minuten);
 • Bestaat uit activiteiten die weinig voorbereidingstijd kosten;
 • Bevat veel tips m.b.t. gevarieerd materiaal in de onderbouw (verrijkte omgeving);
 • Zet veel verschillende zintuigsystemen/ondergronden/houdingen bewust in;
 • Deelt de activiteiten in vaardigheidsniveaus in, zodat ze uitdagend blijven; kinderen moeten er zin in hebben;
 • Houdt rekening met linkshandige kinderen;

Handiger handschrift:

 • De cijfers, letters, verbindingen en hoofdletters worden langzaam voorgedaan met de hand i.c.m. het mondeling begeleiden van het juiste letterspoor tijdens die handeling in schriften. 
 • Er is ruimte om te experimenteren, reflecteren en herhalen.
 • De Schrijfladder biedt vele  extra werkbladen i.v.m. de combinatie schrijven met lezen, taal en spelling.

Extra fijn voor jou als leerkracht:

 • Er hoeft nauwelijks extra materiaal te worden aangeschaft;
 • Het lespakket bevat werkbladen, zoals kleurplaten, die kunnen worden geprint;
 • Je kunt als leerkracht (én onderwijsondersteuner/PABO stagiaire) een verrijkte omgeving aan te bieden;
 • Je krijgt de tijd om te observeren en intensief te coachen omdat Marjon de online les geeft;
 • Leerkrachtinstructiefilmpjes, waardoor je ook zonder scholing prima met De Schrijfladder kunt werken
 • Webinars, workshops en cursussen voor leerkrachten om alles over De Schrijfladder te leren