Lespakket 1 - De Schrijfladder bestaat uit:

1.   Handengym 

Korte spelletjes/bewegingen met de nadruk op bewustwording en ontwikkeling van bovenarmsturing, onderarmsturing, polsbeweging en steeds meer geïsoleerd bewegen van duimen en vingers. Zonder materiaal of met materiaal zoals papier, potloden.

2.   Bewegingstussendoortjes  

Spelletjes en bewegingen als voorbereiding op een taak die concentratie vereist, zoals schrijven, taal en rekenen. Kinderen verbeteren hiermee de alertheid en focus. Bedoeld als tussendoortje voor als de kinderen lang hebben stilgezeten.

3.   Voorbereidend schrijven  

Spelletjes en bewegingen voor het jongere kind waarbij veel zintuigen worden ingezet door een breed en gevarieerd aanbod van materiaal en ondergrond.  De jonge kinderen werken in het begin nog niet veel op werkbladen, maar wel al op grote vellen.  Daarna oefenen de kinderen het nauwkeurig visueel waarnemen en nauwkeurig tekenen, arceren en kleuren op papier. Kleuren op kleine kleurplaten met kleine vlakken, inclusief werkbladen. Schrijfpatronen op betekenisvolle werkbladen. 

4.   Thematische activiteiten

Deze filmpjes en werkbladen zijn gericht op een thema zoals zomer, herfst winter, lente of op feestdagen zoals Kerst Sint Pasen of op andere thema`s zoals bouwen, spelen, ruimtevaart of dieren.

5.   Extra zorg 

Spelletjes/activiteiten die vooral geschikt zijn voor kleinere groepjes, met kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken. Als extra inspiratie, denk ook aan de komende stagiaires. Zo kunnen de stagiaires hun les extra goed voorbereiden, zonder teveel tijd van de leerkracht te vragen.

Hieronder zie je eerst een korte trailer over De Schrijfladder. En daarnaast een instructievideo voor de leerkracht, hoe je De Schrijfladder kunt gebruiken als je een abonnement hebt. 

Lespakket 2 - Handiger handschrift bestaat uit:

1.   Voorbereidend schrijven  

Een mooie opbouw van werkbladen met betekenisvolle schrijfbewegingen voor groep 3 (en 4). Veel aandacht voor de schuine papierligging, functie hulphand en potloodgreep. Eind groep 2 kan dit met De Schrijfladder voorbereid worden op een groter werkblad.

2.   Cijferpret: filmpjes, werkbladen en schrift 1

Op speelse wijze kennis maken met de cijfers op o.a. papier, in zand, scheerschuim, met klei. Maar ook het nauwkeurig  schrijven van de cijfers wordt geoefend binnen allerlei  opdrachtjes, mét handige werkbladen.

3.   Letterpret Halfverbonden blokschrift: filmpjes, werkbladen en schriften  

Op speelse wijze letters maken zonder te schrijven op o.a. in zand, scheerschuim, met klei. Nauwkeurig leren schrijven (inclusief hoofdletters) op handige werkbladen. We leren het Halfverbonden blokletterschrift aan, ook wel lopend blokschrift genoemd, waardoor de nadelen van het blokletterschrift (spiegelen, spatiering) deels worden gecompenseerd. Veel aandacht voor de schrijfhouding bij Handiger handschrift!

4.   Letterpret Verbonden schrift: filmpjes, werkbladen en schriften 

Op speelse wijze letters maken in o.a. zand, scheerschuim, of met klei. De letters worden eerst groot op A-4 geschreven.  Nauwkeurig leren schrijven (inclusief hoofdletters) in Handiger handschrift schriftjes. Daarna de stof herhalen op werkbladen met langere zinnen. Elke schrijfles wordt instructie gegeven door Marjon op het digibord zodat de leerkracht kan observeren en coachen. 

Hierboven zie je 2 instructievideo`s van Handiger handschrift.                                                                                                    En hieronder zie je twee instructievideo's uit het online lespakket De Schrijfladder:
Bewegingstussendoortje 'Commando joggen' en Schrijfvoorbereiding  'liggende 8'.

Downloads De Schrijfladder (DSL) en Handiger handschrift (HH)

Hieronder vind je downloads van:

  • flyers van DSL en HH
  • jaarplanningen van DSL en HH
  • alfabetkaarten van HH: verbonden schrift & halfverbonden blokschrift

Voor iedere groep kun je één of meerdere mogelijke jaarplanningen downloaden.  
Let op! De linkjes in de jaarplanningen werken alleen als je een abonnement hebt. 

Flyer De Schrijfladder
PDF – 225,8 KB 22 downloads
Flyer Handiger Handschrift
PDF – 179,9 KB 12 downloads
Jaarplanning DSL Groep 1 Versie 7 9 23
PDF – 221,8 KB 14 downloads
Jaarplanning DSL Groep 2 Versie 7 9 23
PDF – 223,9 KB 7 downloads
Jaarplanning DSL Combi Groep 1 2 Versie 7 9 23
PDF – 228,8 KB 15 downloads
Jaarplanning DSL Groep 3 Versie 7 9 23
PDF – 232,2 KB 12 downloads
Jaarplanning DSL Groep 4 Versie 7 9 23
PDF – 231,7 KB 7 downloads
Jaarplanning HH Groep 3 Versie 16 8 23
PDF – 507,6 KB 12 downloads
Jaarplanning HH Groep 3 Snellere Opbouw Versie 16 8 23
PDF – 453,0 KB 8 downloads
Jaarplanning HH Groep 3 Langzamere Opbouw Versie 16 8 23
PDF – 584,5 KB 10 downloads
Jaarplanning HH VLL Groep 3 Eerst Werkbladen Dan Schriften Versie 16 8 23
PDF – 191,0 KB 10 downloads
Jaarplanning HH VLL Groep 3 Om En Om Werkblad Schrift Versie 16 8 23
PDF – 196,3 KB 10 downloads
Planning HH Groep 4 Versie 16 8 23
PDF – 288,8 KB 11 downloads
Planning HH Groep 4 Snellere Opbouw Versie 16 8 23
PDF – 286,9 KB 9 downloads
Overzicht Schriftjes Verbonden Schrift Van Handiger Handschrift
PDF – 369,3 KB 8 downloads
Overzicht Schriftjes Halfverbonden Blokschrift Van Handiger Handschrift
PDF – 378,3 KB 9 downloads
Alfabetkaart Verbonden Schrift De Schrijfladder
PDF – 95,2 KB 273 downloads
Alfabetkaart Halfverbonden Blokschrift De Schrijfladder
PDF – 94,8 KB 217 downloads