Marjon van Sambeek (Kinderergotherapie Gulpen) en Hans Stroes (Alles in Beweging) hebben een lespakket ontwikkeld met de naam De Schrijfladder, welke geschikt is voor het regulier en speciaal basisonderwijs

Marjon heeft jarenlange ervaring binnen het regulier en speciaal onderwijs als kinderergotherapeut, en is tevens auteur van het boekje `Stimuleren van handigheid bij kinderen`. 

Hans is MRT opleider, beweegexpert en auteur van diverse publicaties op het gebied van bewegen op de basisschool, met als specialisatie fijne motoriek en schrijven. Hans geeft al vele jaren scholingen hierover binnen het onderwijs.

Onze missie:

de korte activiteiten van de Schrijfladder, zijn een stimulans voor de ontwikkeling van het brein van het jonge basisschoolkind waardoor het kind meer basisvaardigheden ontwikkelt zoals een rijpe potloodgreep, een gezonde schrijfhouding, een ontspannen schrijfmotoriek. Het kind wordt door de activiteiten handiger in bijvoorbeeld knippen, knutselen, kleuren, tekenen, knopen, veters strikken. De filmpjes dagen het kind uit om moeite te doen om telkens iets nieuws te leren en steeds een stapje verder te komen. Zo gaan ze telkens een trede hoger op de ladder tot ze klaar zijn om te leren schrijven. Door ook met cijfers en letters te werken stimuleert de Schrijfladder de leervoorwaarden om met succes te leren schrijven, lezen en rekenen.

Doelgroepen

Binnen het regulier en speciaal basisonderwijs zullen met  name groep 2, 3 en 4 kunnen profiteren van de filmpjes van De Schrijfladder. Voor de kleuters in groep 1 is de mogelijkheid om zelf te kunnen experimenteren met allerlei verschillende materialen belangrijker dan het meedoen met de filmpjes. Voor sommige kinderen in groep 1 kunnen de filmpjes al wel een meerwaarde hebben. Verschillende filmpjes kunnen ook in hogere groepen ingezet worden en zijn tevens zeer geschikt voor oudere kinderen met schrijfproblemen. Er kan met de hele klas, een deel van de klas of individueel gewerkt worden. Ook kan de leerkracht de filmpjes inzetten (scherm delen met ouders thuis) tijdens het afstandsonderwijs, een belangrijke meerwaarde van De Schrijfladder in deze tijd.