Boven : Trailer lespakket

Onder: Klaar voor de start Commando joggen

en Schrijfvoorbereiding liggende 8.

 

De Schrijfladder Folder
Word – 2,6 MB 24 downloads
De Schrijfladder Flyer
Word – 1,3 MB 21 downloads
Inhoud Website De Schrijfladder 29 12 21
PDF – 4,2 MB 16 downloads
Gebruikershandleiding De Schrijfladder 20 4 21
PDF – 309,5 KB 349 downloads
Jaarplanning Groep 1 Versie 11 12 21
Word – 90,6 KB 46 downloads
Jaarplanning Groep 2 Versie 11 12 21 2
Word – 92,2 KB 29 downloads
Jaarplanning Groep 3 Versie 11 12 21 1
Word – 93,5 KB 21 downloads
Jaarplanning Groep 4 Versie 11 12 21
Word – 94,8 KB 22 downloads

Unieke aanpak:   

 • kan naast elke schrijfmethode gebruikt worden;
 • basislessen voor jonge kinderen met een vaste structuur op beeldmateriaal;
 • de dagelijkse activiteiten kosten weinig tijd (filmpjes van 3-5 minuten);
 • de meeste activiteiten kosten weinig voorbereidingstijd ;
 • er hoeft nauwelijks extra materiaal aangeschaft te worden;
 • lespakket bevat werkbladen zoals kleurplaten die geprint kunnen worden;
 • geschikt voor zowel scholen met verbonden handschrift als blokschrift; 
 • de leerkracht (EN onderwijsondersteuner/stagiaire) krijgt meer kennis en wordt extra gestimuleerd om de jonge leerlingen een verrijkte omgeving aan te bieden en goed te instrueren;
 • de leerkracht krijgt de tijd krijgt om te observeren en intensief te coachen.
 • tevens instructiefilmpjes voor de leerkracht, waardoor de leerkracht ook zonder scholing prima met De Schrijfladder kan werken;
 • veel tips m.b.t. gevarieerd materiaal in de onderbouw (verrijkte omgeving);
 • veel verschillende zintuigsystemen/ondergronden/houdingen worden bewust ingezet;
 • de activiteiten zijn in vaardigheidsniveaus verdeeld, zodat ze uitdagend blijven;
 • er wordt rekening gehouden met linkshandige kinderen, in de filmpjes wordt de activiteit regelmatig met links voorgedaan;
 • en niet onbelangrijk: de cijfers, letters, verbindingen en hoofdletters  worden langzaam voorgedaan met de hand (visuele ondersteuning met zichtbare potloodgreep en bladligging) i.c.m. het mondeling begeleiden van het juiste letterspoor tijdens de handeling;
 • binnenkort de keuze uit 2 eenvoudige letterfamilies: verbonden handschrift vanaf de grondlijn en de half verbonden blokletters.  De letterfilmpjes zullen vervangen worden.

Het lespakket heeft 7 thema’s:

1.       Handengym 

Korte spelletjes/bewegingen met de nadruk op bewustwording en ontwikkeling van: bovenarmsturing, onderarmsturing, polsbeweging en steeds meer geïsoleerd bewegen van duimen en vingers. Zonder materiaal of met materiaal zoals papier, potloden.

2.       Klaar voor de Start!  

Spelletjes en bewegingen als voorbereiding op een taak welke concentratie vereist, zoals schrijven, taal en rekenen. Ze verbeteren de alertheid en focus. Ook bedoeld als tussendoortje als de kinderen lang hebben stilgezeten.

3.       Voorbereidend schrijven  

De kinderen oefenen het nauwkeurig visueel waarnemen en nauwkeurig tekenen, arceren en kleuren, een ideale schrijfvoorbereiding. Veel gerichte kleuroefeningen op speciale kleurplaten met kleine vlakken. Inclusief werkbladen. Tevens spelletjes en bewegingen voor het jongere kind waarbij veel zintuigen worden ingezet door een breed en gevarieerd aanbod van materiaal en ondergrond.  

4.       Cijferpret 

Op speelse wijze kennis maken met de cijfers op o.a. papier, in zand, scheerschuim, met klei. Maar ook het nauwkeurig  schrijven van de cijfers wordt geoefend binnen allerlei  opdrachtjes. Met handige werkbladen.

5.       Letterpret met blokletters 

Op speelse wijze letters maken zonder te schrijven op o.a. in zand, scheerschuim, met klei. Nauwkeurig leren schrijven (inclusief hoofdletters) op handige werkbladen. Binnenkort lopend blokschrift zodat de nadelen van het blokletterschrift (spiegelen, spatiering) deels gecompenseerd worden. 

6.       Letterpret met verbonden letters 

Op speelse wijze letters maken  in zand, scheerschuim, met klei. Nauwkeurig leren schrijven (inclusief hoofdletters) op handige werkbladen. Binnenkort nieuwe filmpjes met de verbonden letters vanaf de grondlijn. .

7.       1 op 1 

Spelletjes/activiteiten die vooral geschikt zijn voor kleinere groepjes, met kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken. Als extra inspiratie, denk ook aan de komende stagiaires. Zo kunnen de stagiaires hun les extra goed voorbereiden zonder teveel tijd van de leerkracht te vragen.